Tekstvak: START   BEGELEIDINGSVORMEN   THERAPEUTEN   LOCATIES   FOLDER   LINKS   CONTACT
Tekstvak: Praktijk R&R
Tekstvak: Heel de mens
Tekstvak: HAPTOTHERAPIE een kwestie van gevoel
In een wachtkamer kies ik niet bewust maar neem de eerste de beste vrije stoel.
Ik ga af op wát iemand zegt en let niet op hoe het gezegd wordt.
Bij pijn of vermoeidheid werk ik gewoon door, ik gun mezelf geen rust.
Ik zit niet lekker in mijn vel, maar heb geen idee waar dat vandaan komt.
Mijn emoties durf ik niet te laten zien.

Herken je jezelf in het bovenstaande? Haptotherapie kan helpen de balans terug te vinden.

Als voelers geboren, tot denkers gemaakt. Gaandeweg onze jeugd leren maatschappij en cultuur ons zelfbeheersing. Ook het ontkennen of negeren van pijnlijke gebeurtenissen in ons leven kan leiden tot onderdrukking van emoties en verkramping. Haptotherapie helpt de balans tussen denken en voelen te herstellen. 

“In het haptonomisch contact wordt je op affectieve wijze aangesproken op wie je bent en op wat er in je lijf verborgen ligt, achter de opgebouwde spierspanning. Het kan voelbaar voor je worden dat je emoties hebt ingeslikt en verdrongen, maar ook dat er weer beweging kan komen in je verstarde lijf als je de moed hebt de spanning los te laten en gevoelens weer kunt laten stromen.” (Citaat uit: "Haptonomie, Een kwestie van gevoel" van Bob Boot.) 

Heb je aandacht voor de signalen die je lichaam afgeeft of zit je voornamelijk in je hoofd? Voel je juist (te) veel en heb je last van de sfeer en stemmingen in je omgeving? Met behulp van oefeningen gaan we op zoek naar waar spanningen zitten, welke gevoelens eronder liggen en wat je daarmee zou kunnen en willen doen. Als je je bewust bent kun je keuzes maken en krijg je meer grip op je leven.

Haptotherapeutische begeleiding is gericht op doen en ervaren. Tijdens de intake, die gemiddeld vier sessies duurt, werken we de hulpvraag uit en ervaar je hoe de therapie eruit ziet. We kijken in hoeverre je je bewust bent van de wisselwerking tussen jou en je omgeving en of je open staat voor gevoelde ervaringen tijdens oefeningen. In de vierde sessie stellen we een behandelplan op.

Haptotherapie is niet eindeloos navelstaren. Het gaat om het herkennen van je patronen, beperkingen en mogelijkheden, en hoe je daar in het hier en nu bewust mee om kunt gaan.
TERUG


INDICATIES
Haptotherapie is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen en inzetbaar bij een breed spectrum aan klachten, zoals:
Stressklachten
Contactproblemen (sociale omgang)
Negatief zelfbeeld,
Burn-out 
Angstproblemen
Niet lekker in je vel zitten, je niet prettig voelen
Levensvragen als: waar sta ik in het leven? Wat wil ik met mijn leven?
Relationele problemen (werk of privé)
Ouder-kindproblematiek
Lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak, zoals terugkerende rug- en nekklachten, prikkeling in de handen, hoofdpijn, hyperventilatie enz.
TERUG

BURN-OUTBEGELEIDING een kwestie van herstel
In een burn-out beland je door langdurige overbelasting en spanningen. Bij burn-outbegeleiding gaan we op zoek naar de oorzaak van de spanning. Hoe zien je
omstandigheden eruit en wat doen die met je? Inzicht hierin geeft ruimte om te bepalen hoe je met de situatie om kunt gaan en welke keuzes je wilt maken. Ga je weer aan het werk, dan ligt het accent op voorkomen van terugval.
TERUG

RELATIEBEGELEIDING een kwestie van luisteren
Spanningen binnen een relatie kunnen leiden tot verstarring: partners graven zich in en zijn niet meer van hun standpunten af te brengen. Ieder voelt zich opgesloten in zijn eigen gekwetstheid.
Haptotherapie richt zich op het voelen van en omgaan met de eigen emoties, maar ook op bewust omgaan met de ander: ruimte geven én nemen en op een gezonde manier naar elkaar toe bewegen.
Zijn jullie als partners uitgepraat, of leidt praten alleen maar tot meer spanning? Is de wil om samen verder te gaan er nog wel, omdat het houden van nog zo sterk is? Dan is haptotherapeutische begeleiding een uitgelezen manier om aan jullie relatie te werken 
TERUG

KINDEREN EN HAPTOTHERAPIE een kwestie van er mogen zijn
Kinderen en haptotherapie vormen een ideale combinatie. Voor bijvoorbeeld kinderen die (faal)angstig zijn of zeer onzeker biedt haptotherapie de mogelijkheid (spelenderwijs) te ontdekken welke gevoelens daaraan ten grondslag liggen en hoe ze daarin hun weg kunnen vinden.

De begeleiding verloopt in grote lijnen hetzelfde als bij volwassenen: een intakeperiode van vier sessies, waarna in overleg een behandelplan wordt opgesteld en vervolgens de begeleidingsfase.

Tot halverwege de pubertijd kunnen kinderen en ouder(s) eigenlijk niet los van elkaar gezien worden. Kinderen tot 12 jaar komen daarom in principe altijd vergezeld door hun ouder(s). Boven de 12 jaar kunnen sessies, afhankelijk van de situatie en de problematiek, eventueel ook zonder aanwezigheid van de ouder(s) plaatsvinden.
TERUG

OUDER-/KINDBEGELEIDING een kwestie van responsiviteit
Je ervaart je kind als lastig, communiceren gaat moeizaam. Je kind luistert niet of slecht. Misschien is er sprake van leerproblemen, of problemen in de omgang met anderen. Op zijn beurt geeft het kind jou de schuld: “jullie begrijpen me niet” of “jullie luisteren niet naar me”. Dit kunnen allemaal indicaties zijn dat de affectieve relatie tussen ouder en kind is verstoord.

Het herstel en behoud van de wederzijdse liefdevolle relatie is het doel van ouder-/kindbegeleiding. Door middel van gesprekken en oefeningen brengen we het affectieve contact opnieuw tot stand. Kind én ouder(s) ervaren hoe affectieve bevestiging werkt. Jullie leren elkaar op een responsieve wijze te respecteren en te accepteren en krijgen handvatten aangereikt en om dit te behouden.
 
Het kind staat in de begeleiding centraal. Toch is het heel belangrijk dat beide ouders (indien aanwezig) deelnemen aan het proces. 
Jullie specifieke situatie is bepalend voor de inhoud van de behandeling. In principe zijn kind én ouder(s) aanwezig bij het intakegesprek. Als de situatie erom vraagt kunnen we daar eventueel van afwijken, afhankelijk van de leeftijd van het kind. Vervolgens besluiten we in onderling overleg of de begeleiding direct met kind en ouder(s) gezamenlijk plaats heeft of dat de ouder(s) in een later stadium aansluiten.
TERUG

BEGELEIDING BIJ ASS een kwestie van zijn
Ieder mens is uniek. Mensen met ASS denken en beleven de wereld echter fundamenteel anders dan de ‘gemiddelde’ mens. Dat kan leiden tot onzekerheid, frustratie, woede-uitbarstingen of schuldgevoel bij henzelf, maar ook hun naaste omgeving kan te maken krijgen met schuldgevoel en onbegrip.

Voor het gezin of de partner van iemand met ASS is een flinke dosis inlevingsvermogen onmisbaar. Met haptotherapie kun je dit uitbreiden en aanscherpen, zodat meer begrip voor elkaar ontstaat. Hoe sneller je signalen herkent, des te makkelijker voorkom je irritatie en mogelijk escalatie, met meer rust en ruimte voor ieder als gevolg.

Voor de mens met ASS zelf biedt haptotherapie uitzicht op de zo gewenste rust in hoofd en lichaam. Je krijgt meer inzicht in welke situaties spanning veroorzaken en leert hoe je hiermee om kunt gaan.
Haptotherapie helpt je je bewust te worden van wat je lichaam voelt en te vertellen heeft. Wanneer de spanning toeneemt kan het herwonnen vertrouwen in je eigen lijf je steun geven.
TERUG

BEGELEIDING BIJ KANKER een kwestie van vertrouwen
Omgaan met kanker is voor alle betrokkenen een hele moeilijke zaak. Na het horen van de diagnose doorloopt een mens de verschillende fases in het verwerkingsproces: ontkenning, boosheid, verdriet en berusting. Vaak vragen die emoties nog volop om aandacht tijdens de toch al zware behandeling.
Het verstand gaat in de overlevingsstand en schakelt het bewust voelen van wat zich in het lichaam afspeelt uit. Het is een luxe die de patiënt zich in deze fase niet kan permitteren. Vaak is het vertrouwen in eigen lichaam beschadigd of zelfs helemaal weg.

Haptotherapie helpt je weer te voelen wat je lichaam te vertellen heeft. Door je daar meer bewust van te zijn zal de behandeling je minder ‘overkomen’. Je bent beter in staat je lichaam weer in bezit te nemen, mee te werken aan je behandeling en deze te bevorderen. Ook na de behandeling werken we aan herstel van het vertrouwen: in plaats van je in de steek te laten kan je lijf je ook steunen.
TERUG

GROEPSBEGELEIDING een kwestie van samen zijn
Je werkt met meerdere collega’s op een kamer maar de sfeer is niet optimaal. Binnen je afdeling of team ontbreekt de dynamiek, of je hebt het gevoel dat je samen veel verder zou kunnen komen dan het geval is. Al naar gelang jullie situatie en vraag werken we daaraan met groepsbegeleiding op basis van haptonomie, teamcoaching of begeleide intervisie.
TERUG


FYSIOTHERAPIE een kwestie van bewust bewegen
Fysiotherapie is in essentie het behandelen van lichamelijke klachten, door te kijken naar het mechanisch bewegende deel van het lijf: het bewegingsapparaat. Met behulp van massage en oefeningen kunnen we pijnklachten of bewegingsbeperkingen verhelpen. Vaak echter blijkt een uitsluitend fysieke benadering onvoldoende en keren de klachten na verloop van tijd terug.
Tenzij puur fysieke factoren een rol spelen (zoals bijvoorbeeld na een ongeluk) richten we ons daarom op wat je lichaam aangeeft als oorzaak van de klacht: hoe functioneert je lichaam en welke factoren, zoals onderliggende spanningen en niet (h)erkende emoties, houden het probleem in stand? Door (sport)fysiotherapie te combineren met manuele therapie, haptotherapie, werkgerelateerd klachtonderzoek, lichaamsgericht werk, ontspanningsoefeningen en op een juiste manier leren bewegen begeleiden we je naar een blijvend herstel en behoud van je functioneren.

Wij zijn gespecialiseerd in somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).
TERUG

SUPERVISIE een kwestie van zelfontplooiing
Supervisie is een ontdekkingstocht. Onder begeleiding van de supervisor leer je reflecteren op je eigen werk(ervaring). Je houdt je eigen handelen kritisch tegen het licht, onderzoekt wat goed gaat en waar je pijnpunten zitten, waar en hoe verbetering mogelijk is.
Welke ervaringen en vragen je inbrengt bepaal je zelf. Mogelijke onderwerpen zijn:
Werken met cliënten
Omgang met collega’s
Eigen manier van leiding geven of werken
Start van een nieuwe baan.
Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 bijeenkomsten van 1 tot 2,5 uur, individueel of in groepen van maximaal 4 supervisanten. Desgewenst kan supervisie overgaan in coaching.
TERUG

COACHING een kwestie van zelfkennis
Coaching biedt je de mogelijkheid gericht een specifieke persoonlijke of professionele doelstelling (denk aan het verwerven van een bepaalde vaardigheid of het oplossen van een probleem op je werk) onder de loep te nemen.
In de eerste gesprekken werk je, met ondersteuning van je coach, je doelstelling uit. De vervolggesprekken staan in het teken van het bereiken van je doel én het vasthouden van het resultaat.
Een coachingtraject duurt gemiddeld 6 tot 8 sessies van 1 tot 2,5 uur, individueel of in groepen van maximaal 4 personen. Naast individuele coaching zijn ook mogelijk:
Teamcoaching
Conflictcoaching
(Begeleide) intervisie
Verzuimbegeleiding na ziekte
TERUG

EMDR een kwestie van verwerken
EMDR geeft je weer kans trauma’s en onverwerkte, steeds terugkomende ervaringen een plek te geven en te verwerken.
Bepaalde ervaringen kunnen diep ingrijpen in je leven. Een groot deel van de mensen die dit overkomt ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten:
Prikkelbaarheid
Woede-uitbarstingen
Concentratiestoornissen
Overmatige waakzaamheid
Buitensporige schrikreacties
Moeite met in– of doorslapen
Nachtmerries of flashbacks
Beperkt uiten van angst
Intense reacties van angst
Hulpeloosheid of walging
Instabiliteit in de emotionele beleving
TERUG

DENKEN

 

 

 

KEUZES

MAKEN

 

 

VOELEN                           DOEN

 

      HAPTOTHERAPIE         

 

           Burn-outbegeleiding

 

           Relatiebegeleiding

 

          Kinderen

        

          Ouder-/Kindbegeleiding

        

          Begeleiding bij ASS

        

          Begeleiding bij Kanker

        

          Groepsbegeleiding

 

          INDICATIES

 

      FYSIOTHERAPIE - SOLK

 

      SUPERVISIE

 

      COACHING

 

 

        EMDR

 

 

Wanneer denken de overhand heeft, het dagelijks leven beheerst en het functioneren belemmert, kan haptotherapie uitkomst bieden.

 

Bij terugkerende fysieke klachten spelen vaak spanningsfactoren een rol. Daarom kiezen wij voor fysiotherapie volgens een multi-disciplinaire aanpak die het probleem blijvend kan verhelpen of verminderen.

 

Supervisie en coaching bieden mogelijkheden als je met mensen werkt of beroepshalve veel met mensen in contact komt en hierin verder wilt groeien.